HomeČlánkyFotogalerieKalendářKatalog odkazů

 

 

 

Historie

Instituce a služby

Osobnosti

Prohlídka města

Události

Zajímavosti

 

 

Průměrná známka je 1.14.
Hodnotilo 7 čtenářů.
Tuto stránku shlédlo 7023 návštěvníků.

Udělte svoji známku
(5 nejhorší, 1 nejlepší)

1

2

3

4

5

 

   

Zajímavé nálezy archeologů ve Slavonicích

 

 

Zajímavé nálezy archeologů ve Slavonicích

 

 

 

 

Od začátku července probíhá v jižní lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Slavonicích, v takzvané Bílkovské kapli, záchranný archeologický výzkum, který provádí Muzeum Jindřichohradecka. Podle písemných pramenů byla tato loď dostavěna ve druhé polovině 14. století a v poslední třetině zbytek kaple s pětibokým závěrem. Právě zde je umístěna sonda při obvodové zdi jižní lodi.

 

Samotný kostel je dokladem národnostní a hospodářské odlišnosti německých kolonistů města v průběhu 14. století. Díky početnému nárůstu obyvatelstva byl původní pozdně románský a architektonicky nenáročný kostel, který přestal vyhovovat především kapacitně, přestavěn na honosný a koncepčně velkorysý církevní objekt. Právě nákladnost celého projektu však měla za důsledek dlouhodobou rozestavěnost kostela a jeho postupnou dostavhu v několika etapách.

 

K prvním zajímavým nálezům došlo již během stavebních prací v souvislosti s přípravou celkové odborné renovace této části zmíněného objektu. Během sejmutí novodobé dlažby bylo odkryto torzo starší hliněné podlahy s několika gotickými dlaždicemi o rozměrech 18 x 18 centimetrů o třícentimetrové tloušťce, s vyobrazením geometrických reliéfů včetně pěti květů. Fragment obdobné dlažice, avšak v méně kvalitním provedení, byl nalezen při archeologickém výzkumu Muzea Jindřichohradecka v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Starém Hobzí před čtyřmi lety.

 

Sondáží v kostele byl dále zachycen částečně poškozený, do podloží zapuštěný kostrový hrob muže v poloze západ (hlava) - východ. Výzkum potvrdil zajímavou skutečnost, že na původně dřevěné rakvi byla s největší pravděpodobností položena dnem vzhůru hliněná hrncovitá nádoba s ouškem o výšce 17,5 centimetrů ze závěru 14. století, která zároveň určuje dotaci nalezeného hrobu.

 

Neméně zajímavým byl nález kamenné, pravděpodobně neolitické "čepelky", z doby asi 4 000 let před naším letopočtem. K tomuto nálezu došlo v zásypu druhého hrobu, kde jsme objevili další lidské kosterní ostatky. Muž byl původně uložen v dřevěné rakvi obdobně hrobu předcházejícímu hlavou k západu. Objev čepelky je pro Slavonice a okolí poměrně významný, avšak ze stejného období pocházejí nálezy i z nedalekýcn lokalit Pfaffenschlagu, Peče, Mutišova, Chvaletína, Salvětína, Vlastkovce, Starého Hobzí a řady dalších.

 

Archeologický výzkum v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slavonicích je také mapován nejrůznějšími médii. Reportáž o dosavadních výsledcích byla prezentována v České televizi, TV Prima, Jindřichohradecké televizi, Deníku, MF Dnes ad.

 

Protože je cílem archeologů prozkoumat víe než dvě třetiny plochy kaple, bude výzkum pokračovat i v srpnu 2008.

 

Burian, Vladislav: In Jindřichohradecký zpravodaj, srpen 2008. Vydává Město Jindřichův Hradec.

 

13. 8. 2008

Autor: Vl.Burian
Redaktor: Denny
 
   

 

názory čtenářů o autorovi články tohoto autora

(c) 1998-2002 Slavonická renesanční společnost (c) design Studio Pomezí