HomeČlánkyFotogalerieKalendářKatalog odkazů

 

 

 

Kdo jsme

Kronika

Projekty

To nejlepší

Výroční zprávy

 

 

Průměrná známka je 3.
Hodnotil 1 čtenář.
Tuto stránku shlédlo 2692 návštěvníků.

Udělte svoji známku
(5 nejhorší, 1 nejlepší)

1

2

3

4

5

 

   

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu, zda Slavonice potřebují nový plán rozvoje nebo ne

 

 

Potřebují Slavonice nový plán rozvoje nebo ne ?

 

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu, Slavonice

 

 

V rámci průzkumu, jehož cílem bylo zjistit odpověď na otázku, zda Slavonice potřebují nebo nepotřebují nový plán rozvoje, bylo odevzdáno celkem 150 dotazníků, přičemž 76% respondentů odpovědělo kladně na první otázku, tzn. že Slavonice potřebují strategický plán rozvoje města. Zbývajících 24% jej nepovažuje za důležitý. Na druhou otázku: �Pokud ano, chtěl(a) byste se podílet na přípravě takového plánu ?� odpovědělo ze 114 kladných odpovědí 45% že ano a 55% že ne. Je zajímavé, že 55 % respondentů, kteří si uvědomují potřebu nového plánu rozvoje, se nechce podílet na jeho přípravě.

 

Odpověď na otázku: �Co Vy osobně vnímáte jako největší přednost Slavonic, čeho si na svém městě nejvíce považujete, co se Vám na Slavonicích nejvíce LÍBÍ ?� se dá shrnout do několika oblastí:

 • Architektura, náměstí, rozmanitost a zachovalost historické části města uvnitř hradeb, architektura historických domů, krásná architektura, památky, historické centrum, historie města, historické jádro, památky, renovace náměstí a okolních domů, slavonická náměstí a jejich údržba, podzemí.
 • Poloha, odkaz minulosti, renesance.
 • Okolí, příroda, příroda v okruhu 5-6 km, lesy České Kanady, vesničky.
 • Čistý vzduch.
 • Samotné centrum města je poklad, zajímavé obchůdky, atmosféra města, malebná historická zákoutí,malebnost Slavonic, klidné místo pro život, klid.
 • Nádherná příroda v okolí, nádherná příroda a historické jádro " ideální propojení pro turismus a únik před civilizací.
 • Vstřícnost lidí.
 • Zachovaná struktura vnitřního města, mnohokrát narušený, ale stále pěkný pohled na Slavonice ze všech směrů.
 • Návštěvnost turistů, turistický ruch, historické centrum.
 • Pečovatelský dům.
 • Životní prostředí " nízká kriminalita.
 • Kulturní akce pořádané ve městě, kulturní programy.
 • Památková hodnota Slavonic.

Architekt David Vávra formuloval odpovědi na tyto otázky filozoficky: Největší předností Slavonic je ZASTAVENÝ ČAS a největším nedostatkem jsou DŮSLEDKY ZASTAVENÉHO ČASU. Tak a teď si může každý vybrat, co si pod tím představí.

 

Odpovědi na otázku �Co Vy osobně považujete za největší nedostatek ve Slavonicích, co se Vám na Slavonicích nejvíce NELÍBÍ ?� jsou seřazeny od nejčetnějších po méně četné:

 

 • Celkem 25 respondentů uvedlo jako největší nedostatek - nedostatek pracovních příležitostí a velmi nízké mzdy.
 • Není výstavba bytů, je nedostatek bytů a nedostatek stavebních parcel, je nedostatek parkovišť, nelíbí se rozprodávání bytového fondu v centru města, chybí pěší zóna.
 • Nekoncepčnost stavebních zásahů, chátrání památkových domů, např. kostel sv. Ducha, rozpadající se městské hradby, značení u historických domů. Nešetrné a hyzdící nové výstavby.
 • Nedostatek perspektiv pro mladé lidi. Pro mládež tady nic není (např. bazén, kino�)" jenom samá hospoda, chybí dětská hřiště, nelíbí se mi chování mládeže " ničení zařízení pro děti v hasičárně, chybí plnohodnotná možnost trávení volného času pro mladé " kluby, hřiště. Park okolo potoka je bez dětských hřišť a pískovišť. Fiasko při zřizování skate parku a malá podpora kulturních akcí pro mladé ze strany města.
 • Chybí služby, např. obuvník, není možné koupit si třeba prádlo. Chybí nákupní středisko, chybí koupaliště, je tu špatné koupání. Není zde funkční park.
 • Nelíbí se vietnamské obchody na náměstí. Není konkurence mezi obchody, vysoké ceny potravin.
 • Náměstí je vyzdobeno nevkusným mobiliářem. Špatný stav chodníků. Nepořádek v podloubí Panského domu, málo odpadních košů, úklid kolem kontejnerů. Chybí retardéry mezi dolním a horním náměstím, je nedostatek autobusových spojení, špatná dopravní obslužnost. Chodníky znečištěné výkaly psů a neukázněnost jejich majitelů. Volně běhající psi, neudržované okolí města a potulování psů.
 • Velké prázdné domy na náměstí, není v nich žádný život. Neobydlenost a nežití lidí uvnitř historické části, uvnitř hradeb. Najděte nové majitele pro prázdné domy.
 • Cestovní ruch na úkor spokojenosti místních obyvatel Málo zeleně, parkování na náměstí. Špatná péče o přírodu a památky.
 • Nevyužívání plynu na topení, tupost části občanů " topení plasty. Smog v zimních měsících.
 • Špatný vzhled sídliště.
 • Nedostatek vzdělaných lidí, ti, co jsou, se většinou nevyjadřují a neprojevují své názory.
 • Nedostupnost lékařské péče speciální " rentgen apod. Bezpečnost starších lidí.
 • Špatná jazyková vybavenost, parkování, málo možností trávení volného času, špatná orientace po městě.
 • Nepořádek, úklid mimo centrum. Průjezd nákladních aut Dačickou bránou. Rozbité silnice, údržba cest a chodníků. Plánované povolení kamionové dopravy do Rakouska. Úzká silnice v ulici gen. Svobody, málo parkovacích míst, špatný stav komunikací.
 • Roztříštěnost a chaotičnost a takřka nulová efektivnost v péči o památky jejich údržbu, absence strategického plánu a schopnost se jím řídit a používat ho. Chodníky, kurníky a kolny kolem hradeb.
  ? Neschopnost radních jednat ve prospěch města a pouze krátkodobá řešení dlouhodobých problémů.
 • Slavonický potok protékající městem a prašné cesty okolo potoka.
 • Nerozvoj města.

Spokojenost občanů, kteří vyplnili dotazník,

s prostředím ve městě

 

Nejlépe dopadla spokojenost se životním prostředím celkově a s veřejným osvětlením města. Z odpovědí vyšla známka jako ve škole a to dvojka. Horší dvojku získala kriminalita ve městě (2,3). Dvě mínus dali ti, co vyplnili dotazníky, estetickému vzhledu veřejných prostranství, udržování zeleně a čistoty ve městě a dostupnosti parkování. Znečištění ovzduší exhalacemi a prachem, dostupnost města železniční a autobusovou dopravou a možnost účastnit se místního plánování, rozhodování či veřejných projednávání dostalo známku 2,8, takže lepší trojku. Nejhůře, za tři, dopadly: kvalita cest a chodníků v ulicích, vzhled městské zástavby a bezpečnost silničního provozu ve městě.

 

Z odevzdaných a vyplněných dotazníků bylo 45% vyplněných muži a 55% ženami. Co se týče věku: do 30 let bylo 23% respondentů, 64% byli občané ve věku od 30 do 60 let a 13% lidé nad 60 let. Trvalé bydliště ve Slavonicích má 89% respondentů.

Průzkum probíhal od dubna do června roku 2008 a konal se v rámci projektu O Slavonicích společně podpořeného Nadací Via a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

 

Z. Chadimová, Slavonická renesanční společnost, o.s.

 

 

 

Anketa na webu sdružení:

Potřebují Slavonice strategický plán rozvoje nebo nepotřebují ?

 

V anketě, která probíhala na webu slavonice.cz, se vyjádřilo 92 hlasujících a po celou dobu hlasování (duben - červen 2008) se pro vytvoření strategického plánu rozvoje města vyjadřovalo od 77 do 80 % hlasujících.

 

 

13. 8. 2008

Autor: ZCH
Redaktor: Sidonie
 
   

 

názory čtenářů o autorovi články tohoto autora

(c) 1998-2002 Slavonická renesanční společnost (c) design Studio Pomezí