HomeČlánkyFotogalerieKalendářKatalog odkazů

 

 

Směrnice, přísp. NNO

Být či nebýt v MA21

 

 

Průměrná známka je 3.
Hodnotil 1 čtenář.
Tuto stránku shlédlo 1582 návštěvníků.

Udělte svoji známku
(5 nejhorší, 1 nejlepší)

1

2

3

4

5

 

   

Pravidla pro NNO ve Slavonicích konečně na světě


Město Slavonice má konečně "Pravidla poskytování finančních příspěvků a finančních darů" pro NNO

Na stránkách Města Slavonice je ve složce obecně závazné dokumenty a vyhlášky města k dispozici od 9. 5. 2011 Interní dokument Pravidla poskytování finančních příspěvků a finančních darů. Směrnice je platná schválením radou města usnesením č. 341/13/2011/RM ze dne 2.5.2011 a je účinná od 9.5.2011, kdy byla zveřejněna na internetových stránkách města. Chybí jenom vzory příloh, ale ty snad na web brzy přibudou.

Směrnice upravuje poskytování finančních příspěvků a finačních darů z rozpočtu města. V rozpočtech města je schválený objem příspěvků pro všechna občanská sdružení (s výjimkou TJ Sokol Slavonice) maximálně do dvou set tisíc korun, což je méně než půl procenta rozpočtu. Nicméně je dobře, že konečně je směrnice na světě. Na webu nejsou k dispozici přílohy, jichž je několik, ty budou k dispozici asi na městském úřadě:

 • příloha č. 1 - žádost o příspěvek na činnost
 • příloha č. 2 - žádost o příspěvek na akci
 • příloha č. 3 a 4 - vzorové znění Smlouvy o poskytnutí příspěvku a vzájemné spolupráci
 • příloha č. 5 - Závěrečná zpráva o ukončení akce - projektu, činnosti s údaji o použití finančních prostředků
 • příloha č. 6 - žádost o finanční dar na Cestu pohádkovým lesem
 • Je samozřejmé, že příjemce příspěvku je organizace působící ve Slavonicích a místních částech. Příspěvek je poskytován na úhradu provozních výdajů a na úhradu výdajů na konkrétní akce určené pro veřejnost.

  Příspěvek na činnost může být poskytnut NNO, která vyvíjí aktivity v územním obvodu města Slavonice, do výše max 5000,- Kč za rok. Podmínkou poskytnutí příspěvku je účast na organizačním zajištění akcí pořádaných městem. O příspěvek se žádá na předepsaném formuláři, viz seznam příloh.

  Příspěvek na akci může být poskytnut NNO na pořádání, organizování, uskutečnění konkrétní akce (projektu) určené pro veřejnost. Preferovány jsou akce primárně zaměřené na volnočasové aktivity pro místní děti, mládež, rodiny s dětmi a seniory. O příspěvek se žádá na předepsaném formuláři, viz seznam příloh.

  Rada vyhlásí výzvu k podávání žádostí jednou až dvakrát ročně. Jelikož směrnice je nová, dá se předpokládat, že výzva bude vyhlášena do pololetí. V ostatních podmínkách je vyjmenována řada čestných prohlášení, které musí žadatel doložit, přece jenom se jedná o veřejné peníze. Nicméně např. při malém příspěvku v řádu např. 2 až 5 tisíc korun to bude docela papírování. Výběr žadatelů a posouzení jejich žádostí provede rada města. Cituji:"Rada města může k výběru a posouzení přizvat odborné poradce z řad pracovníků městského úřadu i z veřejnosti."- to může být zajímavé. odevzdání závěrečné zprávy a další informace ve směrnici jsou standardní záležitosti.

  Každý zájemce najde kompletní znění směrnice ZDE.

  13. 5. 2011

  Autor: MěÚ
  Redaktor: Sidonie
   
     

   

  názory čtenářů o autorovi články tohoto autora

  (c) 1998-2002 Slavonická renesanční společnost (c) design Studio Pomezí